Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Dự án Nhà ở xã hội NƠXH-02, Khu ĐTM Phước Long

TB 88
1. Don DK thue thue mua
2. Mau 02
3. Mau 03
4. Mau 04
5. Mau 05
6. Mau 06
7. Mau 07
8. Mau 08
9. Mau 09
10. Mau 10 Đon ĐK THUE
11. PL 02 Doi tuong va dieu kien
12. PL03 Danh muc ho so

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *