Liên hệ với hud nha trang

chỉ đường tới chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD NHA TRANG

Địa chỉ: Lô CC02 đường Thích Quảng Đức, Khu đô thị mới Phước Long, P.Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3815034 – 3815035 – 3815036
Email: tchc.hudnt@gmail.com