Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1399/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2013


Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước theo Quyết định số 1176/QĐ-CTN ngày 18 tháng 7 năm 2019