Công ty HUD Nha Trang Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 24/04/2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Về dự Đại hội có Ông Phan Trường Sơn – Thành viên HĐTV Tổng Công ty; Ông Đặng Hồng Quang – Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Tổng Công ty; Ông Nguyễn Vương Quốc – Phó Ban Kiểm tra Kiểm soát Tổng Công ty.
Công ty HUD Nha Trang có các Ông: Nguyễn Lê Dũng, Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Ông: Trần Anh Tài, Phó bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty và các ông bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự.
Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như sau: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Phê duyệt kế hoạch Sản xuất kinh doanh, kế hoạch triển khai các dự án đầu tư năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021, Phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2021,… Báo cáo của Ban kiểm soát công ty…

Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Lê Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty HUD Nha Trang đã báo cáo Đại hội về sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:
• Tổng giá trị SXKD: 150,5/147 tỷ đồng đạt 102%
• Tổng giá trị đầu tư: 147/140 tỷ đồng đạt 105%
• Lợi nhuận trước thuế: 11,3/11 tỷ đồng đạt 103%
• Nộp NSNN: 15/15 tỷ đồng đạt 100%
• Chi trả cổ tức: 12/12 tỷ đồng đạt 100%
• Diện tích sàn nhà ở: 28.000/28.000m2 đạt 100%
Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với:
• Tổng giá trị vốn đầu tư: 155 tỷ đồng.
• Tổng giá trị SXKD: 165 tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng.
Cổ tức dự kiến: 10%/năm.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ông Phan Trường Sơn – Thành viên HĐTV Tổng Công ty đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng cũng như nỗ lực kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo nhân viên, người lao động Công ty HUD Nha Trang . Đề nghị trong thời gian sắp tới HUD Nha Trang cần quan tâm đến thương hiệu, quảng bá thương hiệu, cập nhật các phương pháp kinh doanh tiếp thị mới…

Một số hình ảnh tại đại hội:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *