Công ty HUD Nha Trang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ngày 13/05/2013, tại Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty CP Phát triển nhà và đô thị Nha Trang (HUD Nha Trang) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; Ông Đoàn Văn Thanh – Thành viên HĐTV; Ông Đỗ Hoài Đông – Phó tổng giám đốc; đại diện các phòng, ban của Tổng công ty.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng quản lý SXKD, các chỉ tiêu tài chính đạt được năm 2012 và định hướng phát triển Công ty năm 2013. Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ I (2008-2012) và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ II (2013-2017); Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc năm 2012. Tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ I (2008-2012) và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ II (2013-2017)… Đại hội cũng đã tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013-2017)….
Theo báo cáo của Công ty HUD Nha Trang, trong năm 2012 Công ty HUD Nha Trang đã chủ động triển khai thận trọng kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua và linh hoạt điều chỉnh phương án kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn thị trường. Mục tiêu cao nhất mà Hội đồng quản trị Công ty hướng đến là hoàn thành hiệu quả kế hoạch SXKD, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho sự tăng trưởng ổn định trong thời gian tới. Tận dụng các thời cơ phát triển và xác định một cách chính xác diễn biến thị trường cũng như những khó khăn, thách thức; với sự định hướng chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty, sự linh hoạt trong quản lý điều hành của Hội đồng quản trị. Công ty HUD Nha Trang vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng, cơ bản đạt được các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty HUD phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ban lãnh đạo và CBCNV Công ty HUD Nha Trang để hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2012. Ông đề nghị để duy trì và phát triển công ty trong thời kỳ khó khăn này, bên cạnh các mục tiêu nhiệm vụ năm 2013 mà HĐQT Công ty đã đề ra, Công ty HUD Nha Trang cần thiết phải mở rộng ngành nghề và đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn vốn đảm bảo khả năng tài chính trong thực hiện các hoạt động SXKD của công ty.

Đại hội đã chứng kiến sự ra mắt của HĐQT và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ II (2013-2017)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *