Công ty HUD Nha Trang tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Ngày 07/12/2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018.

Tới dự Đại hội, có ông Nghiêm Văn Bang – Thành viên HĐTV Tổng Công ty, ông Đặng Hồng Quang  – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty. Về phía Công ty HUD Nha Trang có: Ông Nguyễn Lê Dũng – Chủ tịch HĐQT và các ông bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự.

Tại đại hội cổ đông bất thường năm 2018, được sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo Tổng Công ty, Công ty HUD Nha Trang vinh dự được ông Nghiêm Văn Bang – Thành viên HĐTV Tổng Công ty tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Ông Nghiêm Văn Bang, Thành viên HĐTV Tổng Công ty phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như sau: Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông; Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty HUD Nha Trang nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Hoàng Đình Thắng để nhận nhiệm vụ mới tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị; Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Võ Đình Hùng và thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Hồ Đặng Như Duyên do Công ty cổ phần Dệt – may Nha Trang đã chuyển nhượng cổ phần.

Thông qua việc thay đổi thông tin cổ đông sáng lập – bà Cao Thị Hoa; Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (lần 5); Thông qua phương án cử nhân sự người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại HUD Nha Trang đối với ông Trần Anh Tài, được Tổng Công ty giới thiệu tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và giữ chức: Giám đốc Công ty HUD Nha Trang. Phê duyệt bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quyết Thắng, sinh năm 1978 giữ chức Phó Giám đốc Công ty HUD Nha Trang; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).

Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018:

  • Tổng giá trị đầu tư : 110,5 tỷ /125 tỷ đồng KH năm đạt 88% KH năm
  • Tổng giá trị SXKD : 223,3 tỷ /260 tỷ đồng KH năm đạt 86% KH năm
  • Tổng doanh thu : 185,2 tỷ /210 tỷ đồng KH năm đạt 88% KH năm
  • Lợi nhuận trước thuế : 23,25 tỷ /27 tỷ đồng KH năm đạt 86% KH năm

Nộp ngân sách nhà nước : 12,02 tỷ/ 18 tỷ đồng KH năm đạt 67% KH năm.

Ông Nguyễn Lê Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo Đại hội

 

 Ông Trần Anh Tài, Thành viên HĐQT – Giám đốc mới lên ra mắt Đại hội đồng cổ đông

 

Các thành viên HĐQT Công ty HUD nha Trang chụp hình lưu niệm

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *